•  
  •  
aus den Serien: "verschachtelt" und "verstrickt" 2020
image-11471534-Glatt_Bild_1-e4da3.jpg
"verstrickt"
Ausschnitt
image-11471540-Glatt_Bild_2-d3d94.jpg
"verschachtelt"
Ausschnitt
image-11471546-Glatt_Bild_7-45c48.jpg
"verstrickt"
Ausschnitt
image-11471549-Glatt_Bild_8-8f14e.jpg
"verstrickt"
Ausschnitt
image-11471555-Glatt_Bild_4-e4da3.jpg
"verschachtelt"
Collage, in Kartonschachtel
image-11471561-Glatt_Bild_10-aab32.jpg
"verschachtelt"
Collage, Garn in Kartonschachtel
image-11471564-Glatt_Bild_11-16790.jpg
"verschachtelt"
Collage, Garn in Kartonschachtel
image-11471567-Glatt_Bild_9-8f14e.jpg
"verschachtelt"
Collage, Stoff, Garn, Mischtechnik in Kartonschachtel